Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik abonneer mij op de nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief


Overzicht meest recente nieuwsbrieven

toelichting

Het aanmelden voor de nieuwsbrief gaat via zogenaamde "tweewegverificatie". Dat wil zeggen dat we een email zenden naar het ingevulde e-mailadres. In die email staat een button (met een link) waarop je moet klikken om te bevestigen dat je onze nieuwsbrief op dat e-mailadres wilt ontvangen. Doe je dat niet, kom je niet in onze verzendlijst voor toezending van de nieuwsbrief.

Geen bevestigings e-mail ontvangen? Kijk dan in de spam- of reclamemap van je emailsoftware. Soms komt onze bevestigings e-mail in één van deze mappen terecht.
Gerechtvaagdigd belang
Volgens de wetgeving mag badmintonvereniging Van Zijderveld alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Badmintonvereniging Van Zijderveld hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
 • Na verkregen toestemming van betrokkenen (actieve instemming);
 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (het lidmaatschap);
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van badmintonvereniging Van Zijderveld, waarbij badmintonvereniging Van Zijderveld erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

Klantrelatie met leden
Nieuwe leden ontvangen de nieuwsbrief via de mediacommissie door middel van een “soft opt-in”. Indien de elektronische communicatie een ‘gelijksoortige dienst of product’ betreffen als voortvloeit uit de overeenkomst - de geadresseerde is in feite een bestaande klant - is toestemming van de betrokkene niet verplicht. Op basis van de huidige concepttekst van de e-Privacy verordening kan worden volstaan met een mogelijkheid tot opt-out of het aanbieden van een recht van verzet om rechtmatig aan e-marketing te doen.

Actieve toestemming niet-leden
Als er nog geen klantrelatie is, mogen gegevens alleen verzameld worden via een “opt-in”. Ons aanmeldformulier voor een nieuwsbrief voldoet aan deze eisen.

*) AVG/GDPR = Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation
Van Zijderveld bewaart en verwerkt je gegevens uit het inschrijfformulier voor de volgende doelen:
 • Voor facturatie van de verenigingscontributie, bepalen spelniveau, lidmaatschap van Badminton Nederland en toezenden digitale nieuwsbrief;

  • Van Zijderveld bewaart en verwerkt je gegevens uit het aanmeldformulier voor de digitale nieuwsbrief voor de volgende doelen:
   • Het samenstellen en verzenden van een persoonlijke nieuwsbrief;
   • Het toezenden van informatie over de producten en diensten die je van Van Zijderveld afneemt of kan afnemen;
   • Het toezenden van aanbiedingen door Van Zijderveld, al dan niet door sponsoren beschikbaar gesteld;
   • Het samenstellen en verzenden van een jaarlijkse verjaardagskaart.
   Van Zijderveld zal jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking stellen aan derden, behalve na jouw actieve instemming ("opt-in").
Als je geen nieuwsbrief van Van Zijderveld meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven. Je kunt dat doen door op de link in een door Van Zijderveld verstuurde nieuwsbrief te klikken.

Via een "nieuwsbrief" versturen dan nog wel de statutair verplichte informatie van het bestuur aan de leden van de vereniging, zoals een uitnodiging voor een periodieke Algemene Ledenvergadering.